Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.05.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Nechvátal Pavel