Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.04.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Nechvátal Pavel