Návrh rozpočtu Svazku obcí při formanské cestě na rok 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do zasedání výboru svazku, na kterém se bude rozpočet schvalovat nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.


Vyvěšeno: 20.04.2022

Sejmuto: 31.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Nechvátal Pavel