Sběrný dvůr odpadů

Svazek obcí při formanské cestě je majitelem sběrného dvora odpadů, který se nachází v Pavlicích čp. 207 (vedle kamenolomu).

Provozovatelem sběrného dvora je firma: FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická 3639/10a, 669 02 Znojmo.

Sbětný dvůr

Provozní doba sběrného dvora je celoročně (mimo státní svátky):

 • úterý 14:00-18:00
 • pátek 14:00-18:00
 • sobota 8:00-13:00

V tomto sběrném dvoře mají možnost všichni obyvatelé členský obcí Svazku obcí při formanské cestě odevzdávat ke zneškodnění odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob.

Předávat ke zneškodnění je možné:

 • staré léky
 • monočlánky
 • akumulátorové baterie
 • zářivky
 • olejové filtry
 • oleje
 • materiály od zachycování olejů
 • pneumatiky
 • ředidla a ostatní rozpouštědla
 • použité elekrozařízení (ledničky, televizory, rádia, bojlery…)
 • velkoobjemový odpad (star

  ý nábytek, koberce…)
 • kovošrot
 • bioodpad
 • druhotné suroviny (papír, sklo, plasty)

Veškeré výše uvedené odpady je možné předávat v provozní době ve sběrném dvoře ke zneškodnění zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností, a nikoliv od podnikatelů. Odpady budou převzaty po předložení průkazu totožnosti k prokázání trvalého bydliště obyvatele obce Svazku obcí při formanské cestě.

Sběrný dvůr - letecký pohled