Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2021 06.04.2021 Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazek obcí při formanské cestě
Nechvátal Pavel
06.01.2021 - Rozpočtové opatření č. 5/2020
Nechvátal Pavel
18.12.2020 31.12.2021 Cena stočného pro rok 2021
Nechvátal Pavel
18.12.2020 31.12.2021 Výpočet ceny stočného pro rok 2021
Nechvátal Pavel
18.12.2020 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Nechvátal Pavel
18.12.2020 - Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí při formanské cestě 2022-2023
Nechvátal Pavel
26.11.2020 - Rozpočtové opatření č. 4/2020
Nechvátal Pavel
03.11.2020 - Rozpočtové opatření č. 3/2020
Nechvátal Pavel
02.10.2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
Nechvátal Pavel
02.07.2020 31.07.2021 Závěrečný účet Svazku obcí při formanské cestě za rok 2019
Nechvátal Pavel
10.06.2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Nechvátal Pavel
02.06.2020 02.06.2021 Rozpočet Svazku obcí při formanské cestě na rok 2020
Nechvátal Pavel
05.05.2020 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Nechvátal Pavel
25.05.2018 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob
Houserková Veronika