Úřední deska

Dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.10.2020 31.12.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazek obcí při formanské cestě
Nechvátal Pavel
02.10.2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
Nechvátal Pavel
02.07.2020 31.07.2021 Závěrečný účet Svazku obcí při formanské cestě za rok 2019
Nechvátal Pavel
10.06.2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Nechvátal Pavel
02.06.2020 02.06.2021 Rozpočet Svazku obcí při formanské cestě na rok 2020
Nechvátal Pavel
05.05.2020 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Nechvátal Pavel
20.12.2019 31.12.2020 Výpočet stočného 2020
Nechvátal Pavel
20.12.2019 31.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí při formanské cestě 2021-2022
Nechvátal Pavel
25.05.2018 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob
Houserková Veronika

ROOT

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentu
Houserková Veronika
08.10.2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentu
Houserková Veronika
27.09.2018 - Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.
Houserková Veronika
27.09.2018 - Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.
Houserková Veronika
28.06.2018 - Závěrečný účet za rok 2017 - 1
Houserková Veronika
28.06.2018 - Závěrečný účet za rok 2017 - 2
Houserková Veronika
28.06.2018 - Závěrečný účet za rok 2017 - 1
Houserková Veronika
28.06.2018 - Závěrečný účet za rok 2017 - 2
Houserková Veronika
25.05.2018 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob
Houserková Veronika
25.05.2018 - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob
Houserková Veronika
22.05.2018 - Rozpočtové opatření č.1/2018